_MG_5177r

Klimatkompensation och miljöpolicy

VI KLIMATKOMPENSERAR FÖR ALLA TRANSPORTER

Vi har en förhållandevis liten och effektiv båt men trots det släpper vi ut fyra kilo koldioxid per sjömil. För att detta inte ska inverka på nettoutsläppet av klimatgaser har vi valt att köpa utsläppsrätter genom Naturskyddsföreningen. Detta gör vi för alla våra transporter, det är alltså inget du behöver välja till eller betala extra för.

Hur fungerar det? Till skillnad från andra typer av klimatkompensation, där man exempelvis planterar träd, innebär varje kilo utsläppsrätt vi köper av Naturskyddsföreningen att utsläppsrätten låses och inte utnyttjas, en slags koldioxidväxling alltså. På så sätt kan vi garantera att den mängd koldioxid vi släpper ut i sin tur inte släpps ut på annat håll och därmed blir vår klimatbelastning om inte noll så i alla fall så liten som möjligt.

 

VÅR MILJÖPOLICY

Wallner Marins miljöpolicy vid sjötransporter går ut på att i alla tänkbara fall göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Köra kortast möjliga rutt i den mest bränsleeffektiva hastigheten.
  • Undvika att ge upphov till störande buller och svall.
  • Hålla botten och propellrar rena för minsta möjliga motstånd och bränsleförbrukning.
  • Använda motorvärmare för en renare förbränning.
  • Använda biologiskt nedbrytbara alternativ för bland annat tvätt- och smörjmedel.

Inom ramen för fastighets- och byggnadsvårdsarbeten ska Wallner Marin alltid sträva efter att i största möjliga mån:

  • Minimera antalet transporter.
  • Återanvända byggnadsmaterial.
  • Använda miljöneutrala och närproducerade material.
  • Upplysa kunden om och när det finns ur ett miljöhänseende bättre alternativ.