IMG_3132

Bogsering

Vi bogserar alla typer av båtar. Längd och vikt styrs framför allt av omständigheter som väder och vind samt var vi i skärgården vi är någonstans.

Vid korta bogseringar eller i trånga utrymmen bogserar vi utmed sidan. Det ger maximal manöverförmåga och kontroll vilket minskar risken för skador. Vid längre bogseringar och där det finns risk för svall använder vi lång lina, 46 meter för att vara exakt, som tack vare att den är flexibel ger en mjuk och ryckfri bogsering.

Vid bogsering är det viktigt att tänka på att det är du som båtägare som har ansvaret för båten vi bogserar. Vi rekommenderar därför att den är försäkrad och har som krav att du skriftligt, via mejl går bra, godkänner vårt bogseringsavtal som vi skickar till dig.

IMG_3102