24 mars – klimatkompensering

ekarosjö

Klimathotet är högst reellt och alla måste vi ta vårt ansvar. Därför har vi idag köpt tio ton utsläppsrätter för koldioxid via Naturskyddsföreningen.

Hur fungerar det? Jo, Naturskyddsföreningen köper in utsläppsrätter på den globala marknaden, dock inte för att använda dem utan för att låta dem förbli outnyttjade. Genom att vi köper utsläppsrätter motsvarande vad vi släpper ut genom våra transporter kan vi alltså se till att vår nettoeffekt på klimatet blir lika med noll. Detta eftersom det vi släpper ut garanterar inte släpps ut av någon annan.

Vår taxibåt, som ändå är snål i sammanhanget jämfört med många andra taxibåtar, drar i genomsnitt 1,2 liter per sjömil vilket motsvarar drygt 3,8 kilo koldioxid. Som ett exempel innebär det att en resa fram och tillbaka till mellan Möja och Sollenkroka innebär ett utsläpp på omkring 50 kilo koldioxid. Men för varje resa vi gör, för varje liter diesel vi förbränner, räknar vi av fyra kilo (bättre att avrunda uppåt) per sjömil ifrån våra tio ton. Med andra ord kan du resa med helt rent miljösamvete när du åker med oss.

Får vi så mycket att göra att vi förbrukar våra tio ton så köper vi naturligtvis mer. På samma sätt gör vi en avräkning i slutet av året på hur många ton utsläppsrätter vi låst kontra mängden diesel vi förbrukat. Och visar det sig då att vi köpt för mycket av Naturskyddsföreningen så bjuder vi klimatet på det.

Det är förresten inte bara för båtens diesel vi kompenserar, vi gör det också för alla andra typer av fossila produkter som exempelvis smörjolja som vi byter i olika fordon när vi servar dem.

Bilden har vi lånat av twogreenspirits. Vi hoppas att det är okej :)